|

Crta Nacional II, entre Pere dels Arquells i Vergos de Cervera (Cervera)

top

LA
NOSTRA HISTÒRIA

És a l’any 1130 d.c. quan  Ponç II de Cervera va cedir part dels terrenys del Molino dels Comdals a Ramón Berenguer III. Ponç II de Cervera es va casar matrimonialment amb Almodis de Barcelona, ​​filla de Ramón Berenguer III (1,082 a 1131) a l’any 1147 i contra voluntat del seu germà Ramón Berenguer IV, per la qual cosa Poncio II de Cervera va raptar la infanta per casar-se.

A inicis del segle XV Els Comdals van passar a ser propietat del Monestir de Montserrat fins al 1835 en què es va produir la desamortització de Mendizábal.

Sota la propietat del Monestir de Montserrat «Els Comdals» es va convertir en el graner de Montserrat que proveïa el monestir d’aliments, i si va edificar l’actual Casal d’estil gòtic com a residència ocasional del Pare Abad de Montserrat.

El 1776 el Monestir va ordenar la construcció d’un 2° molí en la finca, la qual cosa va ocasionar malestar i l’inici d’un període de disputes entre el Monestir de Montserrat i el Consell i vilatans de Cervera, que s’oposaven.

Després de la desamortització de Mendizábal, la finca «Els Comdals» va ser adquirida pel Sr. Ramon Puerta Magre que va conservar la propietat fins al 1853 en què la va vendre al Sr. Joan Bofill Portell (llicenciat en cirurgia i medicina pel Real Col·legi de Vic, en 1839) i la seva esposa D ª. Ignacia Capella Miró.

A inicis del segle XV Els Comdals va passar a ser propietat del Monestir de Montserrat fins el 1835 en que es va produir la desamortització de Mendizábal.

CONTINUA
LA HISTÒRIA

El 1882 el Sr. Gustavo Bofill Capilla va rebre en herència dels seus pares la titularitat de la finca «Els Comdals» que va mantenir fins a l’any 1906 en què es va vendre la propietat.

 

El Sr. Gustavo Bofill Capilla va ser Diputat a Corts Generals en 1884 pel partit conservador liderat en aquest moment pel polític espanyol Antonio Cánovas del Castillo.

El 1906 «Els Comdals» va passar a ser propietat del Sr. Conrado Rouviere Rovira (Llicenciat en Dret), qui va destacar en l’àmbit social per haver entrat a formar part de la «Societat econòmica Barcelonina d’Amics del País» el 20 de març de 1910, vocal del cercle d’assegurances i vicecònsol d’Hongria. En l’àmbit professional va destacar per haver estat conseller delegat de les companyies d’assegurances «Europa» i «El Mediterrani», també va ser vicegerent de la «Previsió General». Va morir el 13 d’octubre de 1928 i va deixar la finca «Els Comdals» als seus hereus.

El 1942 s’agrupa tota la finca en una sola (fins a aquest moment constaven mes d’11 inscripcions en el registre de la propietat i segons articles apareguts a «La Vanguardia» s’havien venut diverses parcel·les dels «Comdals». En aquest moment apareix com a propietària única de tota la finca Dª. Enriqueta Rouviere Rull (descendent del Sr. Conrado Rouviere Rovira). En aquest període en què la propietària era la Sra. Rouviere també consta segons un article aparegut a la pàgina 19 de l’edició del 22 de juny de 1934 que a la finca «Els Condals» es va celebrar un acte de la secció femenina de la «Lliga Regionalista» que consistia en una revetlla de Sant Antoni.

El 1974 «Els Comdals» passen a ser propietat del Sr. Joan Sagarra Tarrats i la seva esposa Dª. Ramona Morera Aguilar adquirits a la «sederías Catalanes». En l’actualitat la finca «Els Comdals» és propietat de la família Sagarra Morera.